Türkiye Cumhuriyeti

Sana Büyükelçiliği

Büyükelçilik

 

Yemen’in kuzeybatı ve batı bölgeleri, aralıklı olarak, toplam yaklaşık 200 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde bulunmuştur. Yemen’deki ilk Osmanlı mevcudiyeti 16’ncı-17’nci yüzyıllarda; ikinci Osmanlı mevcudiyeti ise 19’ncu-20’nci yüzyıllarda olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu isyanlar ve Birinci Dünya Savaşı nedeniyle Yemen’de 300 bin civarında şehit vermiştir.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun son çekildiği topraklardan biri olan Yemen’de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği 1988 yılında Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey Yemen) nezdinde açılmıştır. 1990 yılında, Kuzey ve Güney Yemen’in birleşmesinin ardından, Büyükelçiliğimizin görev bölgesi “Yemen Cumhuriyeti” şeklinde genişletilmiştir.

1988 yılında, şehir merkezinde Bağdat Caddesi üzerinde, küçük bir müstakil binada Büyükelçilik; yine buraya yakın küçük bir müstakil binada İkametgahtan oluşan kira ile tutulan iki bina ile hizmete başlayan Büyükelçiliğimiz, 1990 yılında inşa edilen ve halen İkametgah olarak kullanılmakta olan binaya taşınmış; sözkonusu bina 2007 yılı Temmuz ayına kadar, İkametgah ve Kançılarya Binası olarak hizmet vermiştir.

2007 yılı Temmuz ile 2012 Ekim ayları arasında hizmet verilen eski binadan 1 Ekim 2012 tarihinde halen Kançılarya olarak kullanılan yeni binaya taşınılmıştır.

Büyükelçiliğimiz bünyesinde, 15 Nisan 2007 tarihinde Ticaret Müşavirliği açılmıştır.

Büyükelçiliğimize bağlı olarak faaliyet gösteren Hudeyde Fahri Konsolosluğu ve Aden Fahri Konsolosluğu bulunmaktadır.

Yemen’de 2014 yılı sonuna doğru giderek derinleşen siyasi kriz nedeniyle,Büyükelçiliğimiz diğer birçok ülke temsilciliği gibi, 16 Şubat 2015 tarihinden itibaren Sana’daki faaliyetlerini askıya almıştır. Vatandaşlarımızın Yemen’den tahliyesi Nisan 2015 itibarıyla tamamlanmıştır. Büyükelçiliğimiz halihazırda çalışmalarını çekirdek bir kadroyla geçici olarak Riyad'da sürdürmektedir (Ticaret Müşavirliği faaliyette değildir).  Diğer  taraftan, Yemen’deki mevcut kamu düzeni ve güvenlik durumu nedeniyle, Dışişleri Bakanlığımız tarafından 25 Mart 2015 tarihinde yayınlanan Yemen’e İlişkin Seyahat ve Güvenlik Duyurusu geçerliliğini korumaktadır.İlgili Dosyalar :

- DSCN1012