Türkiye Cumhuriyeti

Sana Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Marib Ziyaretine İlişkin Basın Açıklaması , 13.03.2014

Türkiye'nin Sana Büyükelçisi'nin 10 Mart 2014 günü bir TRT (Türkiye Radyo Televizyon) heyeti ile birlikte, Marib Valisinin refaketinde Marib vilayetine yaptığı ziyaretin bazı Yemen medya kuruluşlarında Türk Büyükelçiliği’nin çalışmaları hakkında kamuoyunda yanlış anlamalara neden olacak şekilde yansıtıldığı üzüntüyle görülmüştür. Sözkonusu medya haberlerinde yayınlananın aksine bu ziyaret tamamen Yemen resmi makamlarının bilgisi ve düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşmiştir. Ziyaretin "gizli" yapılmış olması sözkonusu değildir.Yemen Televizyonu ve resmi haber ajansı ziyaretin tümünü izlemiş ve aynı gün çok sayıda yayın ve haber konusu yapmıştır.

Marib Valisi ile Büyükelçiliğimiz ve TİKA Ofisinin bir süredir görüştüğü işbirliği ihtiyaç ve imkanlarının yerinde görülmesine de vesile teşkil eden bu seyahatin yapılabilmesi için Yemen makamlarınca sağlanan imkanlar şükranla karşılanmıştır