Türkiye Cumhuriyeti

Sana Büyükelçiliği

Konuşma Metinleri

Yemen-Türk Kalkınma Vakfı Açılış Konuşması, 25.04.2012

YEMEN-TÜRK KALKINMA VAKFI AÇILIŞ KONUŞMASI

Ekselansları Sayın Başbakan Basendwah, Sayın Bakanlar, Değerli meslektaşlarım, Kıymetli misafirler,

Bugün burada çok anlamlı bir “ilk” için toplanmış bulunmaktayız. Bugün açılışını yaptığımız Yemen-Türk Kalkınma Vakfı, iki ülke arasında var olan mükemmel ilişkilere önemli katkılar sağlayacak yeni bir sivil toplum kuruluşu olma onuruna sahiptir. Bu girişimi yürekten desteklediğimizi belirtmek isterim.

Değerli misafirler,

Türk-Yemen Kalkınma Vakfı şüphesiz iki ülke ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracaktır. Türk ve Yemen halkları bu tür girişimlerle birbirine yakınlaştıkça, sağlam temeller üzerine kurulu dostluğumuzun pekişeceğine inanıyorum. Vakıf bünyesinde; kültürel, eğitim, sosyal, siyasi ve ekonomik alanda yapılacak faaliyetler, iki ülke ve halklarının tarihsel bağlarını daha da güçlendirecektir.

Sayın konuklar,

Son dönemde, Yemen’de Türkiye’ye karşı artan ilgiyi sevinçle karşılamaktayız. Aynı duyguların bizim ülkemizde de yaşandığını, Türk halkının Yemenlilere büyük bir sevgi beslediğini de belirtmek isterim.

Tarih boyunca gelişen ilişkilerimizi, bir baraj gölünde sakin bekleyen binlerce metreküp suyun potansiyel enerjisine benzetiyorum. Bugün bu barajın bir tirbününü daha faaliyete geçirip, iki ülke ilişkilerinin motoruna yeni bir enerji kaynağı eklemekteyiz. Eminim bu vakıf, Türk-Yemen ilişkilerini besleyen en büyük enerji kaynaklarından biri olmaya namzettir.

Sözlerime son verirken, bu anlamlı günde bizleri onurlandıran Sayın Başbakan Basendwah’a ve Vakfın kuruluşunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor ve Vakfa içten başarılar diliyorum.

Teşekkür ederim.